Aktualny skład QM:

  • Bogusław Raatz – gitara, keyb, sitar, oud
  • Jacek Dołęga – gitara basowa
  • Marek Matuszewski – perkusja

Współpracują: Robert Bielak – skrzypce, gitara; Misha Ogorodov-keyb, voc; Tim Sanford – tp, keyb, flety

W nagraniach studyjnych współpracowali: Andrzej Przybielski – trąbka, kornet; Robert Bielak-szkrzypce, gitara; Tim Sanford – tp, keyb, flety

W nagraniach koncertowych brali udział: Robert Bielak- skrzypce, gitara; Andrzej Przybielski – trąbka, kornet; Józef Skrzek – keyb, voc; Steven Kindler – skrzypce

QUESTION MARK – bio (Polish)

QM został założony w Bydgoszczy (Polska). Pierwsze spotkanie aktualnych członków zespołu to rok 1978. W roku 1980 dołączył skrzypek Kazimierz Wiśniewski. Już wtedy zespół wyróżniał się oryginalnym stylem nie ulegając pokusie grania coverów znanych wykonawców oraz muzyki mainstreamowej. Styl QM oscylował wokół jazzrocka oraz rocka. Po kilku latach wspólnego grania w lokalnych klubach, zespół zawiesił działalność. Reaktywacja QM nastąpiła w roku 2002 w oryginalnym trzyosobowym składzie: Bogusław Raatz (g), Jacek Dołęga (gb) oraz Marek Matuszewski (dr). Po krótkim okresie prób dołączył gitarzysta Jarosław Suski. Zespół koncertował między innymi w klubach Kuźnia oraz Eljazz. W roku 2004 został zarejestrowany pierwszy materiał w Studio Mózg w Bydgoszczy i wydano płytę pt. QUESTION MARK. Kolejną płytę studyjną nagrano w 2006 roku w Electric Eye Studio, ponownie w trzyosobowym składzie. W tym okresie leader zespołu Bogusław Raatz nawiązał współpracę z brazylijskim muzykiem, performerem oraz filmowcem Leo Alvesem Vieirą. Współpraca zaowocowała dwoma wideoklipami. Jednym z nich był wideoklip do utworu Krzysztofa Komedy KATTORNA. Przełomowym wydarzeniem w historii zespołu QM było zaproszenie do zagrania koncertu w Studiu Radia PiK Bydgoszczy, który był jednocześnie transmitowany przez Polskie Radio. Zarejestrowany materiał z tego koncertu wydany został w 2009 roku na płycie pt. W POLSKIM RADIU PiK. W 2010 roku z zespołem nawiązał kontakt skrzypek Robert Bielak oraz legendarny trębacz Andrzej Przybielski znany między innymi ze współpracy z Czesławem Niemenem oraz SBB. We wrześniu 2010 roku na sesji nagraniowej w studiu Radia PiK zarejestrowany został materiał na płytę LABORATORY. Plany kolejnych nagrań z Andrzejem Przybielskim zniweczyła niespodziewana śmierć tego wielkiego muzyka. W lutym 2012 roku zespół zagrał wspólny koncert z Józefem Skrzekim (SBB) i Stevenem Kindlerem (Mahavishnu Orhestra, Kitaro, Jan Hammer Band, Jeff Beck), który odbył się w Radiu PiK. W tym samym roku zespół rozpoczął współpracę z Timem Sanfordem (kb, tp, fl) oraz Mishą Ogorodovem (kb). Obaj dołączyli do składu podczas nagrywania nowych utworów w 2012. W roku tym zespół QM opracował oraz zarejestrował utwory na płytę LA TERRA ROSSA, której oficjalna data premiery to 5 stycznia 2013 roku. Płytę dodatkowo promują dwa wideoklipy do utworu tytułowego La Tera Rossa oraz Balancing. Przy realizacji wideoklipów bardzo aktywnie współpracował z QM artysta plastyk i performer Łukasz Wodyński. Na płycie zagrali: Bogusław Raatz (g, sit, sbx), Jacek Dołęga (gb), Marek Matuszewski (dr),Misha Ogorodov (kb), Robert Bielak (vl) oraz Tim Sanford (fl). Od sierpnia 2013 do grudnia 2014 z zespołem współpracował z altowiolista Waldemarem Knade.

QUESTION MARK – bio (English)

 QM is a band founded in Bydgoszcz (Poland). The first meeting of the current members of the band was in 1978. In 1980,violinist Kazimierz Wisniewski joined. Even then, the team excelled in their original style without succumbing to the temptation of playing cover songs of well-known mainstream performers and music. QM’s style fluctuated around jazzrock and rock. After several years of playing in local clubs, the band suspended it’s activity. The Reactivation of QM was in 2002 in the original three-member line-up composed of Bogusław Raatz (g), Dołęga (gb) and Marek Matuszewski (dr). After a short trial period guitarist Jaroslaw Suski also joined the band. The band gigged between clubs such as Eljazz and Kuznia (the Forge). In 2004,the first album was recorded at Studio Mózg (Brain) and the material was released as QUESTION MARK. Another studio album was recorded in 2006 in the Electric Eye Studio, again in a 3-person line-up. During this period the leader, Bogusław Raatz partnered with the brazylian musician, performer and filmmaker Leo Alves Vieira. The cooperation resulted in two video clips. One of them was the music video for Christopher Komeda KATTORNA. A landmark event in the history of the QM band was a koncert invitation to play in the Bydgoszcz Radio PIK Studio, which was simultaneously broadcast over the radio. The material from the concert was released in 2009. In 2010 the band made contact with violinist Robert Bielak and legendary trumpeter Andrew Przybielski known inter alia, for his collaboration with Czeslaw Niemen and SBB. In September 2010 the LABORATORY album was recorded durring a recording session in the Radio pik studio. Plans for consecutive recordings with Andrew Przybielski were ruined by the sudden death of this great musician. In February 2012 the band played a concert with Józef Skrzk (SBB) and Steven Kindler (Mahavishnu Orchestra, Kitaro, Jan Hammer Band, Jeff Beck) in the Studio Radio PiK. Further musicians with whom QM began working with are: Tim Sanford (kb, tp, fl) and Misha Ogorodov (kb). Both joined the composition while recording new tracks in 2012. In that year, the band QM  developed and registered the songs on the disc LA TERRA ROSSA, which the official premeier date is 5 January 2013. The album also promotes two music videos for the title track La Tera Ross and Balancing. In the implementation of the video clips artist and performer Luke Wodyński very actively collaborated with  QM. The CD features: Bogusław Raatz (g, sit, sbx), Jacek Dołęga (gb), Marek Matuszewski (dr), Misha Ogorodov (Kb), Robert Bielak (vl) and Tim Sanford (fl). In August 2013 the band began playing with violist Waldemar Knade.